Kontakt

Martin Stránský
Dragounská 19
350 02 CHEB
Mobil: +420 602 945 844
Tel./Fax: +420 354 435 261
E-mail: topena@seznam.cz
Skype: stransky.martin

Naši partneři

RI Okna - náš partner

Zásobníky na propan

Zásobník na propan zapuštěný v zemi

Propanové topné systémy

Provádíme montáže a dodávky plynovodních přípojek od zásobníků na zkapalněný plyn. Dodávku zásobníku a plnění zajišťujeme u partnerských dodavatelů plynu (Flaga, Primaplyn, Český plyn). Zajistíme vám vypracování kompletní projektové dokumentace a instalaci zásobníku.

Zásobníky

Zkapalněný plyn v zásobnících je vhodný pro energetické zásobování objektů. Je možné ho využít například k vytápění rodinných domů, hotelů, zemědělských objektů, restaurací, k ohřevu vody či na vaření. Zásobník je vždy umístěn mimo objekt a do jednotlivých spotřebičů se rozvádí potrubím. Při výběru místa je nutné počítat s ochranným pásmem. Není-li dostatek místa, je možné ochranné pásmo zmenšit pomocí ochranné zdi až na 1 metr z každé strany. Zásobníky jsou vždy před instalací ošetřeny nátěrem. Zásobníky se poskytují formou pronájmu. Dodávky plynu jsou zajišťovány autocisternami. Zásobník může být vzdálen až 80 m od autocisterny.

Nadzemní zásobníky

Zásobník na propan

Jsou používány především tam, kde je dostatek prostoru. Je třeba rovněž přihlédnout k okolí, neboť instalace zásobníku není krátkodobá záležitost. Nadzemní zásobníky mají obvykle válcovitý tvar, instalují se na betonový základ a musí být uzemněny.

Podzemní zásobníky

Potřebují ke své instalaci méně prostoru. Jsou vizuálně i ekologicky přijatelnější pro životní prostředí. Mají válcovitý nebo kulový tvar (v závislosti na objemu). Zásobníky jsou opatřeny speciální antikorozní povrchovou úpravou.

Zpracování cenové nabídky

Na všechny naše činnosti vám bezplatně zpracujeme podrobnou věcnou a cenovou nabídku, kde jsou jednotlivě všechny položky vyspecifikovány. Cenu námi předloženou garantujeme, tedy nenavyšujeme.

Vyúčtování za služby

Všechen použitý materiál a zařízení je účtováno dle platné legislativy, se zvýhodněnou DPH pro bytovou výstavbu.